Beschermd wonen met kwaliteit van leven

Altijd een eigen (t)huis en normaal wonen voor iedereen. Dat is wat we willen voor onze cliënten. Sante Partners biedt dit aan vanuit twee woonconcepten; Wonen met een Plus en Beschermd Wonen. Het werk binnen deze woonvormen wordt voor collega’s persoonlijker. Het is niet gericht op medische handelingen, maar op het totale welzijn van de cliënt. Het gaat om ‘zorgen met’ in plaats van ‘zorgen voor’, waarbij de familie een grotere rol speelt.

Leven, wonen en meedoen

Senioren en mensen met een (intensieve) zorgvraag zijn allesbehalve een homogene groep. Ze zijn een afspiegeling van de maatschappij, zoals iedere andere willekeurige groep. Persoonlijke interesses en opvattingen, sociale en culturele achtergrond en levensovertuiging zijn en blijven van belang, ook als de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt. Het kunnen wonen en leven vanuit de eigen leefwijze is van belang om zo lang mogelijk de eigen identiteit te kunnen behouden. Er wordt ingespeeld op de beleving en behoeften van inwoners, ook als men zelf niet meer kan aangeven wat belangrijk is. Familie en vrienden blijven nauw betrokken. Onder andere door het levensverhaal met elkaar te delen en door met elkaar in gesprek te blijven.

Leven, wonen en meedoen

Wonen met een plus

Wonen met een Plus is voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te wonen. Dit kunnen ouderen zijn, maar ook mensen met een fysieke of mentale beperking. Het is een alternatief voor de traditionele verzorgingshuizen. Met dit concept streeft Santé Partners naar het creëren van een vitale leefgemeenschap voor mensen die hier bewust voor kiezen of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Een sociale, veilige woon- en leefomgeving waarin men elkaar kan ontmoeten en waar met elkaar activiteiten worden georganiseerd. Hierbij biedt Santé Partners ondersteuning in de vorm van zorg, begeleiding en ondersteunende diensten, zoals maaltijden, klussendienst, personenalarmering en wasserette. Wonen en zorg zijn hierbij gescheiden.

Beschermd wonen

Beschermd Wonen is een kleinschalige woonvorm met een klein, vast team dat ondersteuning biedt in de nabijheid van de sociale omgeving. Mensen worden niet ‘opgenomen’, maar wonen zo gewoon mogelijk. Deze woonvorm is een alternatief voor het traditionele verpleeghuis en is voor mensen met een intensieve zorgvraag. Een belangrijk uitgangspunt is de omslag van ‘verblijf in een zorginstelling’ naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’. Wij stellen niet de ziekte of beperking centraal, maar de kwaliteit van leven. Ten eerste om mogelijk te maken dat de bewoners, met hulp en ondersteuning van hun eigen netwerk, de eigen manier van leven kunnen behouden. Ten tweede om binnen de organisatie van zorg volledig te zijn voorbereid op de financiële en contractuele scheiding van wonen en zorg.

Geen vacature missen?

Stel je eigen vacaturemelding in en ontvang per e-mail nieuwe vacatures die voor jou interessant zijn, of stuur ons een open sollicitatie.