Binnen onze organisatie hebben we een positief opleidings- en werkklimaat. Wij bieden opleidingsplekken voor AIOS Jeugdarts KNMG. Daarnaast kunnen wij ook basisarten, (keuze-)coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding begeleiden. Onze bevlogen jeugdartsen en Verpleegkundige Specialisten nemen je graag mee in de 0-4 JGZ! Wij zijn een RGS erkende opleider en beschikken over de benodigde kennis, tools en ervaring die nodig zijn om succesvol op te leiden.

Er zijn korte lijnen naar andere disciplines dan de JGZ, dit komt doordat we domein overstijgend werken. Je kan dan denken aan korte lijnen binnen het sociaal domein, de wijze waarop is per gemeente verschillend. In iedere gemeente zijn wij op de hoogte van de sociale kaart en zijn wij een onmisbare schakel; denk aan fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten, huisartsen, kinderartsen en andere ziekenhuis-specialisten, de GGD, kinderdagverblijven, medisch kinderdagverblijven, peuterspeelzalen/voorscholen, scholen, de gemeente, wijkteams, de bibliotheek, tandartsen en mondpreventie en orthopedagogen. We kunnen jou dus laagdrempelig matchen met andere disciplines zodat je jouw kennis kan verbreden.

Daarnaast hebben we een breed scala aan aandacht functionarissen op verschillende gebieden binnen Santé Partners, zoals NCJ-richtlijnen, excessief huilen en prematuriteit. We beschikken over een van Wiechen instructeur en een visus-instructeur. In onze werkwijze maken we gebruik van diverse methodes als Samen Starten, Stevig Ouderschap, Pittige Jaren, gezins- en opvoedcoaching en Triple P.

De zorg verlenen wij in principe aan kinderen tussen de 0 en 4 jaar, maar we hebben korte lijnen met de JGZ 4+ (GGD) en zijn bezig met een versterking van de samenwerking ook op het gebied van het opleiden van artsen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een 2e stage bij de GGD Gelderland Zuid zal plaatsvinden.

Collega’s Ida Bentzen en Rosemarijn de Jong (Jeugdartsen KNMG): ‘‘De populatie in ons gebied is uitgestrekt, divers en vol contrasten, denk aan; dorpen, steden, Biblebelt, “vrije denkers”, laag en hoog opgeleid, welvarendheid, armoede, vluchtelingen en arbeidsimmigranten, taal- en cultuurproblematiek. Een arts in opleiding moet het gebied in grote lijnen kennen, maakt alles mee en moet maatwerk leveren. Preventie op groepsniveau en individueel niveau, primair, secundair en tertiair; alles is aan de orde.’’

In 2023 start er een vakgroep JGZ. In deze vakgroep gaan wij een grote slag maken met kwaliteitsbevordering, documentbeheer, innovatie (eHealth, maar ook het spotten van trends en ontwikkelingen), (opleidings)beleid en het op nummer 1 zetten van onze (JGZ) collega’s. We verwachten van al onze JGZ medewerkers inbreng in deze vakgroep om deze optimaal te kunnen laten functioneren.

Solliciteren of meer informatie?

Klik hier

Geen vacature missen?

Stel je eigen vacaturemelding in en ontvang per e-mail nieuwe vacatures die voor jou interessant zijn, of stuur ons een open sollicitatie.