Collega’s Ida Bentzen en Rosemarijn de Jong (Jeugdartsen KNMG): ‘‘De populatie in ons gebied is uitgestrekt, divers en vol contrasten, denk aan; dorpen, steden, Biblebelt, “vrije denkers”, laag en hoog opgeleid, welvarendheid, armoede, vluchtelingen en arbeidsimmigranten, taal- en cultuurproblematiek. Een arts in opleiding moet het gebied in grote lijnen kennen, maakt alles mee en moet maatwerk leveren. Preventie op groepsniveau en individueel niveau, primair, secundair en tertiair; alles is aan de orde.’’

Over de opleidingsplek

Binnen onze organisatie hebben we een positief opleidings- en werkklimaat. Wij bieden opleidingsplekken aan voor AIOS M&G, profiel jeugdgezondheidszorg (zowel eerste als tweede fase). Er is binnen de eerste fase zowel de mogelijkheid om de 6 maanden stage als de 9 maanden stage bij ons te doen.

De zorg verlenen wij in principe aan kinderen tussen de 0 en 4 jaar, maar we hebben korte lijnen met de JGZ 4+ (GGD) en zijn bezig met een versterking van de samenwerking ook op het gebied van het opleiden van artsen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een 2e stage bij de GGD Gelderland Zuid zal plaatsvinden.

Daarnaast kunnen wij ook basisartsen, (keuze-)coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding begeleiden. Onze bevlogen jeugdartsen en Verpleegkundige Specialisten nemen je graag mee in de 0-4 JGZ! Wij zijn een RGS erkende opleider en beschikken over de benodigde kennis, tools en ervaring die nodig zijn om succesvol op te leiden.

Er zijn korte lijnen naar andere disciplines dan de JGZ, dit komt doordat we domein overstijgend werken. Daarnaast hebben we een breed scala aan aandacht functionarissen op verschillende gebieden binnen Santé Partners, zoals NCJ-richtlijnen, excessief huilen en prematuriteit. We beschikken over een van Wiechen instructeur en een visus-instructeur. In onze werkwijze maken we gebruik van diverse methodes als Samen Starten, Stevig Ouderschap, Pittige Jaren, gezins- en opvoedcoaching en Triple P.

Binnen Santé Partners werken we in vakgroepen, zo is er ook de vakgroep JGZ. In deze vakgroep zijn wij bezig om een grote slag te maken met kwaliteitsbevordering, documentbeheer, innovatie (eHealth, maar ook het spotten van trends en ontwikkelingen), (opleidings)beleid en het op nummer 1 zetten van onze (JGZ) collega’s. We verwachten van al onze JGZ medewerkers inbreng in deze vakgroep om deze optimaal te kunnen laten functioneren.

Waarom de arts M&G opleiding volgen bij Santé Partners?

  • Kleinere organisatie waardoor er meer kortere lijnen zijn, meer persoonlijke aanpak en begeleiding, sterkere band met het team en makkelijker organisatiebreed het verschil maken.
  • Alleen kinderen 0-4 jaar waardoor er veel contactmomenten zijn met hetzelfde gezin. Veel ‘medische’ problematiek, meer ruimte om met kleine tips al het verschil te maken en je hierdroor volledig kan verdiepen in deze doelgroep.
  • Mogelijkheid om kennis te maken met twee verschillende JGZ organisaties in opleiding, waardoor je je horizon verbreed (toelichtend zal je een deel van je opleiding bij een organisatie volgen die ook 4+ zorg aanbiedt).
  • We hebben een speciale gestructureerde aanpak rondom excessief huilen van zuigelingen wat zorgt voor betere kennis over dit veelvoorkomende vraagstuk.
  • Veel flexibiliteit en mogelijkheden om je eigen opleidingsplan vorm te geven.
  • Diverse populatie vol contrasten.

Geen vacature missen?

Stel je eigen vacaturemelding in en ontvang per e-mail nieuwe vacatures die voor jou interessant zijn, of stuur ons een open sollicitatie.