Dé ondersteuner in het dagelijks leven

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten taken en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Een aantal gemeenten in ons werkgebied werkt hiervoor samen met Santé Partners. Met een breed pakket aan diensten – van jeugdgezondheidszorg en inzet vanuit de sociale wijkteams tot individuele ondersteuning dichtbij huis - garanderen we de inwoners kwaliteit van wonen, welzijn en participatie. Wij zijn dé ondersteuner van het dagelijkse leven, voorkomen zwaardere zorg waar het kan en ondersteunen als het niet vanzelf gaat.

Begeleiding thuis

Het kan iedereen overkomen dat een thuissituatie niet meer als thuis voelt. Dit kan komen door psychische klachten, werkloosheid, problemen met opvoeden, verslaving, overlijden, huiselijk geweld of dementie. Onze professionele begeleiders thuis staan dan klaar. Met hun steun kan iemand er weer bovenop komen. Denk bijvoorbeeld aan het op orde krijgen van het huishouden en geldzaken of het leggen van contacten om eenzaamheid te verminderen.

Begeleiding thuis

Maatschappelijk werk

Vragen en problemen, groot of klein, horen bij het leven. Op eigen kracht of met steun uit de directe omgeving komt men daar vaak wel uit. Maar soms lukt dat niet of iemand wil het bespreken met een deskundige buitenstaander. Dan bieden onze medewerkers bij het Maatschappelijk Werk de nodige hulp.

De maatschappelijk werker zoekt samen met de cliënt naar een passende oplossing voor de hulpvraag. Cliënten kunnen met veel verschillende vragen en problemen bij Maatschappelijk Werk terecht, bijvoorbeeld als het gaat over financiën of administratie, relaties, echtscheiding, opvoeding, rouw of verlies, werk en huiselijk geweld.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouders in gezond en veilig op laten groeien van hun kind(eren). Zij doen dit samen met hen door middel van persoonlijk contact en ondersteuning op maat. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties.

Sociaal raadsliedenwerk

Iedereen kan de weg kwijtraken in het doolhof van wet en regelgeving. Sociaal Raadslieden bieden dan de oplossing. Zij beschikken over een brede kennis van allerlei regelgevingen en voorzieningen. De Sociaal Raadslieden geven informatie, advies en ondersteuning bij vragen over onder andere uitkeringen, voorzieningen, toeslagen, belastingen, schulden en beslag. 

Geen vacature missen?

Stel je eigen vacaturemelding in en ontvang per e-mail nieuwe vacatures die voor jou interessant zijn, of stuur ons een open sollicitatie.